Newsletter

Zapisz się do Newslettera

i bądź na bieżąco z naszą ofertą szkoleń

Akceptuję Politykę prywatności

Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną

x

Zapisz się do Newslettera

i bądź na bieżąco z naszą ofertą szkoleń

Akceptuję Politykę prywatności

Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną

Rozwój i promocja sektora VET w Polsce

Jak promować i prowadzić klasę patronacką w warunkach polskich na podstawie doświadczeń krajów Liechtenstein, Szwajcaria i Niemcy

Projekt jest finansowany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 Program Edukacja.
Kwota dofinansowania: 79 143,30 EUR.

Celem naszego projektu jest stworzenie strategii rozwoju i popularyzacji szkolnictwa zawodowego. Strategia ta zostanie przygotowana pod kątem powiatu wrzesińskiego, ale będzie gotowym planem do wdrożenia dla innych jednostek. Strategia będzie zawierać informacje dotyczące sposobu promocji i współpracy w zakresie prowadzenia klas patronackich przez szkoły i przedsiębiorstwa. Tworząc strategię będziemy działać w oparciu o rozwiązania stosowane w Liechtensteinie, Szwajcarii i Niemczech.

Projekt ma na celu:

 • rozwój kształcenia zawodowego wobec zmieniających się potrzeb ekonomicznych i społecznych
 • wzmacniane współpracy pomiędzy edukacją a przedsiębiorcami
 • rozwój edukacji włączającej
 • rozwój organizacji i zarządzania pomiędzy instytucjami edukacyjnymi
 • rozwijanie współpracy międzysektorowej
 • otwarcie na współpracę i wymianę dobrych praktyk.

Czas trwania projektu: marzec 2022 – luty 2024
Partnerzy: AHK Polska, Instytut Analiz Rynku Pracy, Powiatowe Centrum Edukacji we Wrześni, WorldSkills Liechtenstein
Grupa docelowa: szkoły branżowe, technika, instytucje kształcenia, organy prowadzące, przedsiębiorstwa prowadzące kształcenie i zainteresowane kształceniem w przyszłości

Co zrobiliśmy do tej pory:

 • nawiązaliśmy współpracę z instytucjami odpowiedzialnymi za dualne kształcenie zawodowe w Liechtensteinie, Szwajcarii i Niemczech
 • zapoznaliśmy się z obowiązującymi rozwiązaniami systemowymi oraz dobrymi praktykami w zakresie współpracy szkół, firm i instytucji edukacyjnych, rekrutacji do szkół zawodowych oraz systemu motywacji
 • przygotowaliśmy i opublikowaliśmy 3 raporty dotyczące szkolnictwa zawodowego w Liechtensteinie, Szwajcarii i Niemczech (poniżej)
 • przygotowaliśmy i opublikowaliśmy prezentację podsumowującą dla 3 krajów (poniżej)
 • stworzyliśmy 2 poradniki dla nauczycieli i przedstawicieli szkół oraz organów prowadzących (poniżej)
 • przygotowaliśmy i opublikowaliśmy analizę możliwości implementacji rozwiązań stosowanych w Liechtensteinie, Szwajcarii i Niemczech do systemu polskiego (poniżej)
 • uczestniczyliśmy w przygotowaniu materiałów do opracowania nowej Strategii Rozwoju Powiatu Wrzesińskiego w zakresie kształcenia zawodowego (link do strategii tutaj)
  https://api.esesja.pl/zalaczniki/261540/361_uchwala_rada_strategia_2486393.pdf
 • zorganizowaliśmy 3 wydarzenia stacjonarne: konferencję w Grzymysławicach (26.01.2023), spotkanie upowszechniające w Warszawie (22.05.2023) i międzynarodową konferencję w Warszawie z uczestnikami z Liechtenstein, Szwajcarii, Niemiec i Polski (24.10.2023)
 • dbając o środowisko, zorganizowaliśmy większość wydarzeń merytorycznych w wersji online i hybrydowej; odbyliśmy 16 spotkań online z ekspertami zajmującymi się edukacją zawodową w Liechtenstein, Niemczech i Szwajcarii (informacje o naszych ekspertach znajdą Państwo w raportach dot. systemu VET w Liechtenstein, Szwajcarii i Niemczech)
 • zostaliśmy laureatami w ogłoszonym w ramach Programu Edukacja konkursie storytellingowym #EduStories z pracą „Zawód marzeń – „kariera” oczami ucznia zawodu z Liechtenstein”

Zapraszamy do zapoznania się z raportami i dodatkowymi materiałami

Kontakt

Joanna Wierzbicka-Grajek

Manager
Kształcenie zawodowe i ustawiczne
+48 22 53 10 560

Wyślij e-mail

Księstwo Liechtenstein

Raport „Analiza systemu VET w Księstwie Liechtenstein”

Czytaj raport

Prezentacja Amt für Berufsbildung und Berufsberatung dot. systemu VET w Księstwie Liechtenstein

Zobacz prezentację

Szwajcaria

Raport „Analiza systemu VET w Szwajcarii”

Czytaj raport

Prezentacja Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation dot. systemu VET w Szwajcarii

Zobacz prezentację

Niemcy

Raport „Analiza systemu VET w Niemczech”

Czytaj raport

Prezentacja Bundesinstitut für Berufsbildung dot. systemu VET w Niemczech

Zobacz prezentację

Poradnik

Zostanę fachowcem – jak pozyskiwać młodych adeptów zawodu do klas patronackich

Czytaj poradnik

Poradnik

Kształcenie dualne - współpraca: szkoła – przedsiębiorca

Czytaj poradnik

Analiza

Analiza możliwości implementacji rozwiązań stosowanych w Liechtensteinie, Szwajcarii i Niemczech do systemu polskiego

Zobacz

Konkurs

Praca konkursowa #EduStories

Zobacz

Konferencja „Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz kształcenia ustawicznego”

26 stycznia 2023 roku w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach odbyła się konferencja, której celem było zaprezentowanie uczestnikom wyników trzech raportów poświęconych kształceniu zawodowemu w Niemczech, Szwajcarii i Księstwie Liechtenstein. Organizatorzy konferencji przedstawili rozwiązania z obszaru kształcenia zawodowego, które funkcjonują w tych krajach. W panelu dyskusyjnym, który moderowała Joanna Wierzbicka-Grajek (AHK Polska) i w którym udział wzięli Tomasz Mackiewicz (CBiRNT) i Marcin Budzewski (IARP) skupiono się na trzech pytaniach:

 • Dlaczego w tak bogatych krajach o nieograniczonych możliwościach zawodowych, tak wielu młodych ludzi wybiera kształcenie dualne, a firmy chętnie angażują się w edukację zawodową?
 • Kto ma decydujący wpływ na edukację dualną w krajach niemieckiego obszaru językowego: szkoła, przedsiębiorca, uczeń, państwo czy samorząd?
 • Jakie są wady i zalety zasad finasowania edukacji dualnej w Niemczech, Szwajcarii i Liechtenstein?

Ku radości organizatorów panel dyskusyjny stał się początkiem szerszej dyskusji i wymiany doświadczeń z uczestnikami konferencji, którymi byli przedstawiciele szkół, zakładów pracy, kuratorium i organów prowadzących szkoły.

Serdecznie dziękujemy za Państwa obecność! Zachęcamy do pobrania prezentacji z tej konferencji.

 

Spotkanie upowszechniające „Jak promować i prowadzić klasę patronacką w warunkach polskich na podstawie doświadczeń krajów Liechtenstein, Szwajcaria i Niemcy”

22 maja 2023 w siedzibie AHK Polska w Warszawie odbyło się spotkanie upowszechniające, w którym udział wzięli przedstawiciele szkół, instytucji edukacyjnych oraz firm zainteresowanych wdrożeniem oraz już prowadzących projekty kształcenia zawodowego w zakładzie.  

W trakcie prezentacji partnerzy projektu (AHK oraz PCEZ we Wrześni) poruszyli następujące tematy:

 • Jak rozpocząć współpracę ze szkołą w ramach kształcenia dualnego? 
 • Jak skutecznie przeprowadzić nabór do klasy patronackiej?
 • Jak pozyskać młodzież na praktyki? 
 • Jakie są trendy i dobre praktyki w tym zakresie?
 • Jakie inspiracje możemy zaczerpnąć od naszych zachodnich sąsiadów?

 

W drugiej części spotkania uczestnicy mieli okazję w swobodnej atmosferze porozmawiać bezpośrednio z różnymi interesariuszami kształcenia dualnego i wymienić się swoimi doświadczeniami.

 

 

Konferencja upowszechniająca „Rozwój i promocja sektora VET w Polsce. Jak promować i prowadzić klasę patronacką w warunkach polskich na podstawie doświadczeń krajów Liechtenstein, Szwajcaria i Niemcy”

24 października 2023 r. w siedzibie Bayer Sp. z o.o. w Warszawie odbyła się konferencja zorganizowana przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową we współpracy z Instytutem Analiz Rynku Pracy, Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni i WorldSkills Liechtenstein.

Ponad 90 ekspertów i ekspertek w dziedzinie kształcenia zawodowego, reprezentujących pracodawców oraz instytucje edukacyjne, miało okazję przyjrzeć się, jakie dobre praktyki są wdrożone w krajach obszaru alpejskiego i jakie rozwiązania dotyczące orientacji zawodowej oraz kształcenia dualnego są już stosowane w Polsce.

Na wstępie Joanna Wierzbicka-Grajek (AHK Polska), Łukasz Sienkiewicz (IARP) oraz Tomasz Mackiewicz (PCEZ we Wrześni) podzielili się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami dotyczącymi edukacji zawodowej w Polsce oraz w wybranych krajach europejskich. Zwrócili uwagę na konieczność:

 • zaangażowania w tworzenie klas patronackich zarówno pracodawców, jak i instytucji odpowiedzialnych za kształcenie
 • zwiększenia świadomości i rozpowszechniania wiedzy na temat możliwości kształcenia zawodowego i związanej z nim ścieżki rozwoju zawodowego
 • wymiany wiedzy i współpracy między regionami

Następnie Reto Blumenthal (WorldSkills Liechtenstein) zabrał uczestników w wirtualną podróż do Księstwa Liechtenstein i przedstawił program „PepperMINT” - innowacyjne warsztaty dla dzieci i młodzieży rozbudzające pasję do przedmiotów ścisłych. Katharina Walker z Helvetas Swiss Intercooperation omówiła model kształcenia zawodowego w Szwajcarii, kładąc nacisk na współdziałanie interesariuszy systemu edukacyjnego i gospodarki. Claudia Schlebrügge z Handelskammer Bremen - IHK für Bremen und Bremerhaven oraz Claudius Audick z IHK Region Stuttgart przedstawili natomiast dobre praktyki współpracy edukacyjnej w Niemczech.

Nie zabrakło też ciekawych przykładów z Polski. Dorota Dziedzic z firmy Volkswagen Poznań omówiła realizowany już od 18 lat projekt kształcenia dualnego w klasach patronackich tej spółki. Ponad 700 pracowników z 9500 zatrudnionych w VW Poznań osób to absolwenci tego programu. O współpracy międzyzakładowej w tworzeniu klas wielozawodowych i projekcie „Dualna Ostrów” mówił Tomasz Sikora (Schneider Polska Technika Samochodowa i Kontenerowa Sp. z o.o.), a Aleksandra Rzepka i Grzegorz Kucharek ze Stellantis Polska Sp. z o.o. przybliżyli uczestnikom „Akademię Przedszkolaka”. Ostatnią częścią konferencji był panel, w czasie którego dyskutowano o nauce zawodów w modelu dualnym.

Spotkania online z ekspertami

Współpraca przy projekcie przedstawicieli Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej i władz samorządowych powiatu wrzesińskiego przyczyniła się do powstania w obszarze dotyczącym rozwoju edukacji dla rynku pracy nowej strategii:

Strategia rozwoju powiatu wrzesińskiego do roku 2030

Strategia jest najważniejszym dokumentem planistycznym i strategicznym, na podstawie którego samorząd realizuje obowiązek prowadzenia polityki rozwoju lokalnego.

https://www.wrzesnia.powiat.pl/702,strategia-rozwoju-powiatu

PDF

 

Opracowania do Strategii Powiatu Wrzesińskiego

PDF

Partnerzy projektu

Development and promotion of the VET sector in Poland

How to promote and run a patronage class in Polish conditions based on the experience of Liechtenstein, Switzerland and Germany

The project is financed under the EEA Financial Mechanism for 2014-2021, the Education Program.
Amount of funding: 79 143,30 EUR.

The aim of this project is to create a strategy for the development and popularization of vocational education. This strategy will be prepared for the Września poviat, but it will be a ready plan to be implemented by other units.

The strategy will include information on how schools and enterprises can promote and cooperate in the provision of patronage classes. When creating the strategy, we will act on the basis of solutions used in Liechtenstein, Switzerland and Germany.

 Project’s goals:

 • development of vocational education with regard to changing economic and social needs
 • enhancing cooperation between education and business
 • development of inclusive education
 • development of organization and management between educational institutions
 • development of cross-sector cooperation
 • openness to cooperation and exchange of best practices.

Project duration: March 2022 - February 2024
Partners: 
AHK Poland, Institute for Labour Market Analyses, Poviat Center for Vocational Education in Września, WorldSkills Liechtenstein
Target group: vocational schools, technical schools, training institutions, managing authorities, enterprises providing VET

What we have achieved so far:

 • established cooperation with institutions responsible for dual vocational education in Liechtenstein, Switzerland and Germany
 • got acquainted with the current VET system solutions and good practices in the field of cooperation between schools, companies and educational institutions, recruitment to vocational schools and the motivation system
 • prepared and published 3 reports on vocational education in Liechtenstein, Switzerland and Germany (see below)
 • prepared and published a summary presentations for those 3 countries (see below)
 • created 2 handbooks for teachers and representatives of schools and managing authorities (see below)
 • made and published an analysis of opportunities for implementation of solutions from Liechtenstein, Switzerland and Germany into the Polish system (see below)
 • participated in the preparation of materials needed to formulate a new Development Strategy for the Września District with regard to vocational education (link to the strategy here)
  https://api.esesja.pl/zalaczniki/261540/361_uchwala_rada_strategia_2486393.pdf
 • organised 3 stationary events: a conference in Grzymysławice (26.01.2023), a dissemination meeting in Warsaw (22.05.2023) and an international conference in Warsaw with participants from Liechtenstein, Switzerland, Germany and Poland (24.10.2023)
 • organised most of the content events online and in a hybrid version, taking care of the environment; held 16 online meetings with experts in vocational education in Liechtenstein, Germany and Switzerland (for information about our experts, see the reports on the VET system in Liechtenstein, Switzerland and Germany)
 • been awarded a prize in the Education Programme's storytelling competition #EduStories with the entry "Dream profession - "career" through the eyes of a vocational student from Liechtenstein"

We encourage you to read the reports and additional materials

Contact us

Joanna Wierzbicka-Grajek

Manager
Vocational Education and Training
+48 22 53 10 560

Send an e-mail

Liechtenstein

Report „Analysis of the VET system in the Principality of Liechtenstein”

Read the report

Presentation Amt für Berufsbildung und Berufsberatung, VET system in Liechtenstein

See presentations

Switzerland

Report „Analysis of the VET system in Switzerland”

Read the report

Presentation Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation VET system in Switzerland

See presentations

Germany

Report „Analysis of the VET system in Germany”

Read the report

Presentation Bundesinstitut für Berufsbildung VET system in Germany

See presentations

Handbook

I will become a professional - how to attract young adepts of the profession to choose patronage classes

Read the handbook

Handbook

Dual education - cooperation: school – company

Read the handbook

Analysis

An analysis of opportunities of implementation of solutions from Liechtenstein, Switzerland and Germany in the Polish system

Read

Competition

Competition entry #EduStories

Read

Conference "Institutional cooperation for improving the quality and compatibility of vocational education and training (VET)"

On 26th January 2023, a conference was held at the Center for Research and Development of Modern Technologies in Grzymysławice, the aim of which was to present to the participants the results of three reports on vocational education in Germany, Switzerland and Liechtenstein. The organizers of the conference presented solutions in the area of vocational education that exist in these countries. The discussion panel, moderated by Joanna Wierzbicka-Grajek (AHK Poland) and attended by Tomasz Mackiewicz (CBiRNT) and Marcin Budzewski (IARP), focused on three questions:

 • Why do so many young people choose dual education in such rich countries with unlimited professional opportunities, and why do companies willingly engage in vocational education?
 • Who has a decisive influence on dual education in the German-speaking countries: school, entrepreneur, student, state or local government?
 • What are the advantages and disadvantages of financing dual education in Germany, Switzerland and Liechtenstein?

The discussion panel was the beginning of a broader discussion and exchange of experiences with the conference participants, who were representatives of schools, companies, school inspectorate and lead authorities.

Thank you for your presence! We encourage you to download the presentation from this conference.

Dissemination event "How to promote and run a patronage class in Polish conditions based on the experience of Liechtenstein, Switzerland and Germany"

On May 22, 2023, a dissemination event was held at the headquarters of AHK Polska in Warsaw, attended by representatives of schools, educational institutions and companies interested in implementation and already conducting vocational training projects.

During the presentation, the project partners (AHK and PCEZ in Września) raised the following topics:

 • How to start cooperation with a school as a part of dual education?
 • How to effectively recruit for the patronage classes?
 • How to attract young people for internships?
 • What are the trends and good practices in this area?
 • What inspirations can we draw from our western neighbors?

 

In the second part of the meeting, participants had the opportunity to talk directly to various stakeholders of dual education in a relaxed atmosphere and exchange their experiences.

 

Dissemination conference "Development and promotion of the VET sector in Poland. How to promote and run an patronage class in Polish conditions based on the experience of Liechtenstein, Switzerland and Germany".

On 24 October 2023, a conference organised by the Polish-German Chamber of Industry and Commerce in cooperation with the Institute for Labour Market Analysis, the Poviat Centre for Vocational Education in Września and WorldSkills Liechtenstein took place at the headquarters of Bayer Sp. z o.o. in Warsaw.

More than 90 experts in the field of vocational training, representing employers and educational institutions, had the opportunity to see what good practices are implemented in the countries of the Alpine area and what solutions for vocational orientation and dual training are already applied in Poland.

At the beginning, Joanna Wierzbicka-Grajek (AHK Poland), Łukasz Sienkiewicz (IARP) and Tomasz Mackiewicz (PCEZ in Września) shared their experiences and insights into vocational education in Poland and in selected European countries. They drew attention to the need:

 • to involve both employers and educational institutions in the creation of patronage classes
 • to raise awareness and disseminate knowledge about vocational training opportunities and related career paths
 • for exchange of knowledge and cooperation between regions

Then Reto Blumenthal (WorldSkills Liechtenstein) took the participants on a virtual journey to the Principality of Liechtenstein and presented the programme "PepperMINT" - an innovative workshop for children and young people to awaken a passion for science. Katharina Walker from Helvetas Swiss Intercooperation described the vocational training model in Switzerland, emphasising the interaction between stakeholders in the education system and the economy. Claudia Schlebrügge from Handelskammer Bremen - IHK für Bremen und Bremerhaven and Claudius Audick from IHK Region Stuttgart, on the other hand, presented best practices in educational cooperation in Germany.

There was also no lack of interesting examples from Poland. Dorota Dziedzic from Volkswagen Poznań discussed the dual training project that has been implemented for 18 years in the company's patronage classes. More than 700 employees of the 9500 people employed at VW Poznań are graduates of this programme. Tomasz Sikora (Schneider Polska Technika Samochodowa i Kontenerowa Sp. z o.o.) talked about inter-company cooperation in the creation of multi-professional classes and the "Dualna Ostrów" project, while Aleksandra Rzepka and Grzegorz Kucharek from Stellantis Polska Sp. z o.o. familiarised the participants with the "Preschooler Academy". The final part of the conference was a panel during which vocational training in the dual model was discussed.

Online meetings with experts

Cooperation in the project between representatives of the County Vocational Education Centre and the local government of the County of Września contributed to the creation of a new one in the area concerning the development of education for the labour market:

Strategy for the development of Września poviat until 2030

The strategy is the most important planning and strategic document on the basis of which the local government fulfils its duty to conduct local development policy.

https://www.wrzesnia.powiat.pl/702,strategia-rozwoju-powiatu

PDF

 

Studies for the Strategy of the County of Września

PDF

PROJECT PARTNERS

Masz pytania do tego projektu?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

TOP

Zapisz się do Newslettera

i bądź na bieżąco z naszą ofertą szkoleń

Akceptuję Politykę prywatności

Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną

 

Mit unserem Newsletter

sind Sie über das Seminarangebot laufend informiert. Jetzt hier abonnieren.

Ja, ich bin mit den Datenschutzbestimmungen einverstanden.

Ja, ich habe mich mit der Informationspflicht vertraut gemacht.

 

Ustawienia prywatności

Dostostuj ustawienia

Ta strona będzie:

 • Zapisywać pliki cookie niezbędne do jej funkcjonowania podczas np. żądania dostępu do usług, logowania, wypełniania formularza

Ta strona nie będzie:

 • Określać liczby i źródła odwiedzin, dokonywać pomiarów
 • Ustalać, które treści są najbardziej popularne i jak użytkownik porusza się po stronie
 • Gromadzić informacji o charakterze zbiorczym
 • Tworzyć profilu Państwa zainteresowań i dobierać reklam do Państwa profilu
 • Identyfikować Państwa przeglądarki i urządzenia internetowego

Ta strona będzie:

 • Zapisywać pliki cookie niezbędne do jej funkcjonowania podczas np. żądania dostępu do usług, logowania, wypełniania formularza
 • Określać liczbę i źródła odwiedzin, dokonywać pomiarów
 • Ustalać, które treści są najbardziej popularne i jak użytkownik porusza się po stronie
 • Gromadzić informacje o charakterze zbiorczym, anonimowym

Ta strona nie będzie:

 • Tworzyć profilu Państwa zainteresowań i dobierać reklam do Państwa profilu
 • Identyfikować Państwa przeglądarki i urządzenia internetowego

Ta strona będzie:

 • Zapisywać pliki cookie niezbędne do jej funkcjonowania podczas np. żądania dostępu do usług, logowanie, wypełnianie formularza
 • Określać liczbę i źródła odwiedzin, dokonywać pomiarów
 • Ustalać, które treści są najbardziej popularne i jak użytkownik porusza się po stronie
 • Gromadzić informacje o charakterze zbiorczym, anonimowym
 • Tworzyć profil Państwa zainteresowań i dobierać reklamę do Państwa profilu
 • Identyfikować Państwa przeglądarkę i urządzenie internetowe
Zapisz
W celu zapewnienia najwyższej jakości działania ta strona wykorzystuje pliki cookies. Zmian dotyczących plików cookies możesz dokonać w ustawieniach swojej przeglądarki.
Czytaj więcej